No time to… , די! ניהול זמן לאנשים שאין להם זמן

מבנה מיוחד של ארבעה מפגשים קצרים, בשעות שמותאמות במיוחד לטירוף של יום העבודה האינסופי. מבנה כל מפגש – לייב אונליין – הוא רבע שעה הרצאה קצרה ואחריה שאלות ותשובות, חצי שעה בסך הכל. תוכן ההרצאה יעמוד לרשות המשתתפים שלא יכולים להשתתף באירוע החי בלינק לוידאו אישי עם אפשרות לתקשר עם רותי בכתב.
בכל מפגש ניגע בצורה תמציתית באחד מכאבי הזמן שאנחנו נתקלים בהם בניהול השגרה שלנו – ניהול עומסים, ניהול יומן, ניהול פגישות, התנהלות עם הטלפון הנייד – וננסה להפיל אסימונים אפקטיביים לתחושה של שיפור מעכשיו לעכשיו, שראשיתה בתובנה ואחריתה בכלים שימושיים וקלים ליישום.

כחלק מהנגשת 25 שעות ביממה, פתחתי כמה שעות שבועיות לייעוץ אישי. על הטווח שבין עומס בלתי נסבל לחיים שאיבדו מטרה וצריכים להתחיל בהם משהו חדש - כמעט כולנו יכולים להיעזר בעין חיצונית, מיומנת, שתעזור לנו לבנות סדר עדיפויות ולהוציא לפועל החלטות חיים וזמן.

אפשר להזמין פגישה חד פעמית של שעתיים לאיבחון וכיוונון ואפשר להתחיל בתהליך בן שמונה פגישות שבועיות לבנייה מחדש של סדר היום והשבוע, כך שתקרבו את המצוי אל הרצוי.